Informace

Veškeré informace o SMSzdarma.cz

Podmínky použití

1) Zákaz rozesílání zpráv, které jsou v rozporu s platnými zákony České Republiky nebo dobrými mravy.


2) Prostřednictvím SMSzdarma.cz je zakázáno rozesílání nevyžádaných SMS zpráv.


3) Prostřednictvím SMSzdarma.cz je zakázáno rozesílat spam, reklamní zprávy, hromadné rozesílání SMS apod.).


3) SMSzdarma.cz je bezplatnou službou a z tohoto titulu nezaručuje, že odesílané SMS zprávy budou doručeny.


4) SMSzdarma.cz nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost za případné škody vzniklé uživatelům nebo třetím stranám.


5) Provozovatel portálu SMSzdarma.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikli přímo, nepřímo nebo náhodně v souvislosti s využíváním služeb portálu SMSzdarma.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto službou.


6) Poskytnutím osobních údajů v rozsahu registračních dat (e-mail, telefonní číslo atd.) či jiných dat, která jsou ukládána v jednotlivých účtech uživatelů, dáváte provozovateli portálu SMSzdarma.cz souhlas k jejich uchování v databázi na dobu do odvolání vašeho souhlasu. Zásady ochrany osobních údajů, jejich využití a zpracování se řídí platnými zakonnými normami České republiky.


7) Vyplněním telefonního čísla odesílatele a telefonního čísla příjemce dáváte provozovateli portálu SMSzdarma.cz souhlas k uchování těchto dat v databázi na dobu do odvolání vašeho souhlasu. S ukládáním těchto údajů do databáze zároveň souhlasíte se zpřístupněním těchto údajů třetím stranám.


8) Provozovatel je oprávněn, kdykoliv a to bez předchozího souhlasu nebo oznámení uživatelům portálu SMSzdarma.cz měnit nastavení služby, upravovat podmínky provozu nebo jakkoliv zasahovat do chodu systému služby.